Najstarejše omembe vasi Vižmarje in Tacen

  • Jurij Šilc
Ključne besede: Vižmarje, Tacen, leto 1283, tirolsko-goriški grof Majnhard, freisinški škof Emiho

Povzetek

Avtor predstavlja dve listini, ki sta ju junija 1283 ob Savi pod Šmarno goro dala spisati tirolsko-goriški grof Majnhard in freisinški škof Emiho. V prvi, spisani v Vižmarjah pri Ljubljani, je grof zastopal svojega brata, grofa Alberta Goriško-Tirolskega in je v imenu svojega ministeriala Arnolda Montalbanskega obljubil škofu odpoved po maščevanju. V drugi, izstavljeni na savskem brodu pri Tacnu, pa je grof prejel od škofa v fevd grad Eyrs/Oris v dolini Vinschgau/Val Venosta na Južnem Tirolskem. Gre za najstarejši ohranjeni pisni omembi vasi Vižmarje in Tacen. Vižmarska listina pa velja za najstarejšo ohranjeno listino v nemškem jeziku sploh, nastalo na ozemlju poznejše Kranjske.

Objavljeno
2008-01-28
Rubrike
Razprave