Fašistično nasilje na Primorskem po prvi svetovni vojni

Primer Križa pri Trstu

Avtorji

  • Ivan Vogrič

Ključne besede:

Križ pri Trstu, fašizem, nasilje nad Slovenci, volitve 1921 in 1922

Povzetek

Prispevek obravnava – s pomočjo časopisnih virov (dnevnika Edinost), arhivske dokumentacije, literature in pričevanj – nasilna dejanja črnih škvader v Križu pri Trstu v času vzpona fašizma na oblast (1919–1922) oz. vrenja, ki je zajelo Julijsko krajino po prvi svetovni vojni. Za ta dejanja je značilna ne samo politična, marveč tudi narodna nestrpnost fašističnih skupin v tem slovenskem naselju. Nasilje namreč ni bilo uperjeno le proti eni ciljni skupini ljudi, ampak proti celotni slovenski vaški skupnosti ne glede na politično pripadnost domačinov. Stopnja nasilja je bila pri tem zelo visoka, v prvi vrsti ob vdoru in opustošenju kulturnega društva Ljudski oder in parlamentarnih volitvah leta 1921.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave