Vpliv fašizma na kulturno dediščino Primorske

  • Emilija Kastelic
Ključne besede: fašizem, kulturna dediščina, cerkvena arhitektura, freske, monumentalizem

Povzetek

Prispevek prikazuje kulturno dediščino Primorske, ki jo je posredno ali neposredno zapustil fašizem. Zavedanje o njenem obstoju in vplivih na primorskem ozemlju je pomembno, ker je del zgodovine in del nas. Vpliv režima je bil viden predvsem v načinu gradnje in postavitvi spomenikov ter drugih načinov propagande. Vse to je oblikovalo podobo primorskega ozemlja kot tistega dela Slovenije, ki je bil najdlje pod fašizmom. Žal pa je še vedno premalo zanimanja za tovrstno dediščino, zaradi česar je zbiranje omenjenih podatkov zelo oteženo.

Rubrike
Razprave