Zgodba z nagrobnika prvega učitelja na šoli Smuka/Langenthon na Kočevskem okoli leta 1888

  • Branko Šuštar
Ključne besede: Kočevska, kočevski Nemci, Smuka/Langenthon, Stari Log/Altlag, meščanska šola Celje, učiteljišče Ljubljana, nemško šolstvo, učitelj Franz Kugler, pokopališče, nagrobniki, zgodovina šolstva

Povzetek

Med redkimi ohranjenimi materialnimi pričevanji kulturne dediščine nekdanjega stoletnega nemškega jezikovnega otoka na Kočevskem, ki je živel od srede 14. stoletja do zime 1941/42, so tudi posamezna delno ohranjena pokopališča. Na pokopališču Stari Log/Altlag je tak nagrobnik Franzu Kuglerju, ki se je ponesrečil januarja 1888. Spomenik so mu postavili učiteljski kolegi. Kugler je bil rojen 1861 v Poljčanah na Štajerskem, obiskoval je meščansko šolo v Celju, živel v družini železničarja (kretnika) tudi v Laškem in se šolal na učiteljišču v Ljubljani, kjer je 1882 maturiral. Zgodba prvega učitelja na enorazredni ljudski šoli z nemškim učnim jezikom Smuka/Langenthon, ustanovljeni leta 1882, je sestavljena iz drobnih podatkov v arhivskih in tiskanih virih o šolstvu na tem delu Kočevske. Šola je v tem kraju delovala do ukinitve leta 1958.

Rubrike
Razprave