Anton Bajt – njegova vloga v povojnem dogajanju v katoliški Cerkvi na Primorskem

Avtorji

  • Marija Čipić Rehar

Ključne besede:

odbor duhovnikov članov OF, Cirilmetodijsko društvo, Primorska, katoliška cerkev, ekskomunikacija

Povzetek

V članku je predstavljeno življenje in delo primorskega duhovnika Antona Bajta. V ospredje je postavljeno njegovo delovanje od konca vojne do srede petdesetih let, ko se je preselil v Ljubljano na novo delovno mesto. Delo in prizadevanja Antona Bajta so vodila predvsem k dobrim odnosom med državo in primorskimi duhovniki. Ključno vlogo pri posredovanju je v občutljivih časih po vojni odigral Bajt, ki pa je žal na koncu ostal brez podpore obeh in je moral za nekaj časa zapustiti cerkvene vode pa tudi slovenske oblasti mu niso namenile nobene pomembnejše vloge.

Prenosi