Senožeče in Prem – nenavadni trški naselbini na t. i. Kraških gospostvih

Avtorji

  • Boris Golec

Ključne besede:

trgi, Senožeče, Prem, Notranjska, obzidje, tranzitna trgovina, Porcia, Garzarolli

Povzetek

Prispevek obravnava razvoj dveh nenavadnih trških naselij v jugozahodnem delu Slovenije, na poteh proti morju. Trg Senožeče je nastal še v srednjem veku in se je od večine trgov razlikoval po obzidju, ki ga je ločevalo od istoimenske vasi. V drugi polovici 16. stoletja je njegov razvoj močno zaznamovala kolonija italijanskih trgovcev, ki mu je prinesla razcvet in skromno avtonomijo. V prvi polovici 18. stoletja je mali trg zaradi spremenjene gospodarske politike Habsburške države povsem propadel, tako da je štel okoli leta 1750 le še tri naseljene hiše. V naslednjih desetletjih je posledično izgubil trški naslov in ga ponovno pridobil šele po letu 1800, ko se je v trg vključila tudi sosednja vas Senožeče. Drugi trg Prem je v 18. stoletju prav tako ugasnil in dokončno zdrsnil na stopnjo vasi. Po pomenu je vseskozi močno zaostajal za Senožečami, njegov trški naslov, izpričan šele v zgodnjem novem veku, pa je bil predvsem plod ambicij njegovih zemljiških gospodov.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave