»Na straneh ilustriranih časnikov se pred nami razprostira svet«

Nemška ilustrirana publicistika na Spodnjem Štajerskem v 19. in 20. stoletju

Avtorji

  • Petra Kramberger

Ključne besede:

Maribor, Celje, Ptuj, Illustriertes Unterhaltungsblatt, Illustriertes Familienblatt, Das Leben im Bild, Deutsche-jugoslawische illustrierte Zeitung, Sonntagsblatt, Illustrirtes Sonntagsblatt, Südsteirische Post, Spaßvogel, Sonntagsblumen, Himmelsgarten, Illustrierte Sonntagsbeilage

Povzetek

Glavna naloga ilustracij v časnikih in njihovih prilogah je bila, narediti list privlačnejši za množice in povečati naklado. Bralcem so uredniki želeli prikazati neznani svet, tuje kulture, običaje in podobe ljudi, ki so bile marsikomu znane le iz opisov in pripovedovanj. V pričujočem prispevku je predstavljenih enajst ilustriranih listov, ki so v nemškem jeziku izhajali v spodnještajerskih mestih Ptuj, Celje in Maribor v 19. in 20. stoletju.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave