O ženitni ponudbi ljubljanskega odvetnika hčerki trgovca Seuniga

Avtorji

  • Peter Vodopivec

Ključne besede:

ženitna ponudba, ljubezen, snubljenje, pravila lepega vedenja, meščanstvo

Povzetek

Članek predstavlja ljubezensko pismo, s katerim je leta 1895 ljubljanski odvetniški pripravnik dr. Josip Furlan zasnubil hčerko ljubljanskega trgovca Josipa Seuniga. Avtor Furlanovo ljubezensko izpoved in ženitno ponudbo primerja z navodili za pisanje takšnih pisem in priročniki o dostojnem vedenju, pri tem pa oriše tudi obe družini (Furlanove in Seunigove). Furlan je bil namreč kmečki sin, ki je s šolanjem in študijem na Pravni fakulteti na Dunaju postal meščan, njegova izvoljenka in soproga pa je bila hči trgovca. Iz njune zveze se je rodilo šest otrok, ki so bili in ostali vsi meščani. Toda Furlan je bil hkrati vse do smrti močno navezan tudi na domači kraj, kjer si je pred prvo svetovno vojno uredil počitniško postojanko.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave