Pletarske šole v Sloveniji

Avtorji

  • Maja Lozar Štamcar

Ključne besede:

pletarstvo, šole, učne delavnice, tečaji, vrboreja, obrtno šolstvo

Povzetek

V osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja je moda pletenega pohištva in drugih pletenih izdelkov tudi v Sloveniji izjemno povečala zanimanje za šolanje pletarjev in njihovo seznanjanje s sodobnimi načini dela. Sprva so se odhajali učit na Dunaj in v druge pletarske šole po avstroogrski monarhiji, doma pa prirejali popotne pletarske tečaje. Postopoma so se začele odpirati tudi pletarske šole v Posočju, Radovljici in Cirkulanah, in oddelki na šolah za lesno industrijo v Kočevju in Ljubljani. Po životarjenju med prvo svetovno vojno so pletarske učne delavnice in šole v dvajsetih letih dobile nov zagon, vendar je večina v času gospodarske krize v tridesetih letih zaradi zmanjšanega zanimanja za tovrstne ročne spretnosti zamrla. Večdesetletno načrtno izobraževanje v pletarstvu pa se z izdelovanjem kvalitetnih pletarskih izdelkov na raznih koncih Slovenije pozna še danes.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave