Prostitucija v Ljubljani v prvih treh desetletjih 20. stoletja

Avtorji

  • Branka Grošelj

Ključne besede:

prostitucija, Ljubljana, pravna ureditev, spolne bolezni

Povzetek

Prispevek predstavlja pravno ureditev prostitucije v avstrijski kazenski zakonodaji na začetku 20. stoletja kot tudi primerjavo te zakonodaje s kazensko zakonodajo kraljevine Jugoslavije ter na podlagi obeh zakonodaj izoblikovano ureditev prostitucije v Ljubljani. Pri tem gre za prikaz tako javne kot skrivne prostitucije, posebna pozornost pa je namenjena tudi zvodništvu, trgovini z belim blagom in spolnim boleznim, ki jih zaradi tesne povezave s prostitucijo ne gre spregledati.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave