Ormož kot turistično mesto med obema svetovnima vojnama

Avtorji

  • Zdenka Kresnik

Ključne besede:

Ormož, turizem, 1918–1941, Majeričev sanatorij, Majeričevo kopališče, higienski predpisi, cestnoprometni predpisi, javni red in mir

Povzetek

V članku je predstavljen pogled na Ormož kot turistično mesto, ki je bilo leta 1931 uvrščeno med klimatične kraje in leta 1936 razglašeno za turistični kraj. Predstavljena je turistična ponudba v mestu ter prizadevanja Ormožanov po lepši podobi mesta, ki naj bi vanj privabila čim večje število obiskovalcev.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave