Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina

Avtorji

  • Angelika Hribar

Ključne besede:

rodbina Dragotina Hribarja, tovarna Šumi, tovarna Pletenina, Rado Hribar, grad Strmol

Povzetek

Rado Hribar, zadnji zasebni lastnik gradu Strmol, je izšel iz znane ljubljanske družine slovenskega tiskarja, industrijalca, politika in slovanofila Dragotina Hribarja. Mati Evgenija Šumi (Schumi) pa je bila iz meščanske družine tovarnarjev slaščic Franca in Josipine Schumi. Prispevek prinaša kratko zgodovino družin ustanoviteljic tovarne bonbonov Šumi in tovarne trikotaže Pletenina in še nekaj o družini, iz katere je izšla Radova žena Ksenija, vnukinja "najbogatejšega Slovenca" Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, doma iz Slavine pri Postojni.

Prenosi