De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia

  • Neva Makuc
Ključne besede: Canussio, Furlanija, Čedad, Videm, Pavel Diakon, Tolminska, zgodovinopisje, Slovani

Povzetek

Prispevek je posvečen historiografskemu delu De restitutione patriae Nicola Canussia, čedajskega plemiča iz 15. stoletja. V njem je med drugim predstavljeno njegovo dojemanje slovanskega prebivalstva v kontekstu njegovega pogleda na različna ljudstva in dežele, družbene sloje itd.

Rubrike
Razprave