Gotska tradicija v arhitekturi na območju Polhograjskega hribovja

  • Daša Pahor
Ključne besede: Polhov Gradec, Vrhnika, Dvor pri Polhovem Gradcu, Preserje, Praproče, Šentjošt, Planina, Vrh nad Horjulom, postgotska arhitektura, gotika, renesansa

Povzetek

Na Slovenskem je enako kot v večini dežel severno od Alp gotska tradicija v arhitekturi preživela še do časa baroka. Na območju zahodno od Ljubljane, na hribovju okrog Polhovega Gradca, je mogoče slediti razvoju manjše skupine cerkva, ki so ohranjale poznosrednjeveške značilnosti vse do konca 17. stoletja. Te zgradbe kažejo razvojno linijo od poznosrednjeveških oblik do nastopa baroka, ki pa je bil še vedno močno zaznamovan z gotsko tradicijo.

Rubrike
Razprave