Nekaj drobcev k zgodovini dupleškega območja od srede 18. stoletja do konca prve svetovne vojne (s posebnim poudarkom na časopisu Slovenski gospodar)

Avtorji

  • Filip Čuček

Ključne besede:

Duplek, šolstvo, politične razmere, socialne razmere, društva, Slovenske gorice

Povzetek

Avtor obravnava razmere na dupleškem območju med obdobjem vladanja Marije Terezije in koncem prve svetovne vojne. Še posebej je preučil časopis Slovenski gospodar in na podlagi tega analiziral dogajanje na tem prostoru po začetku avstrijske ustavne dobe. Ob pomanjkanju druge literature nam časopis omogoča rekonstruirati življenje lokalnega prebivalstva in ugotavljati, v kolikšni meri se je nacionalna diferenciacija na Spodnjem Štajerskem v 80-tih letih 19. stoletja odražala tudi na podeželju med Mariborom in Ptujem.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave