Sv. Janez Nepomuk, varuh dobrega imena in zaščitnik pred zlobnimi jeziki Pridiga na god sv. Janeza Nepomuka leta 1813 v Ljubljani

  • Ana Lavrič
Ključne besede: Ikonografija, homiletika, sv. Janez Nepomuk, Valentin Metzinger, Antonio Paroli, Anton Josef Lerchinger, Ljubljana, zbirka pridig, obrekovanje, spovedna molčečnost

Povzetek

Prispevek sestavljajo trije deli: ikonografska predstavitev sv. Janeza Nepomuka, predstavitev pridige iz fonda Arhiva Republike Slovenije na temo Nepomukovega patronata in prepis celotnega besedila pridige.

Rubrike
Razprave