Kataster koprskih solin leta 1847

  • Zdenka Bonin
Ključne besede: Koper, solinarstvo, koprske soline, kataster, solni fond, solni kavedin

Povzetek

Predsedstvo konzorcija koprskih solin je dalo leta 1847 popisati koprske soline, ki so obsegale obrežni pas severovzhodno in južno od mesta. Nastal je obsežen kataster lastnikov in najemnikov solnih fondov. Celotne soline so bile razdeljene na 218 solnih fondov s 3.827 solnimi kavedini. Ankaransko-srminski del solin, ki je obsegal predele Oltra, Polje, Rižana, Srmin in Ariol, je bil večji kot semedelski del solin in je na 135 solnih fondih imel kar 63,7% vseh solnih kavedinov. Solni fondi so bili večinoma v privatni lasti pomembnejših koprskih družin, opazen pa je bil tudi delež koprskega Urada domen in drugih pravnih (predvsem cerkvenih) oseb.

Rubrike
Razprave