Akademija, ljudsko izobraževalno društvo (1904–1934)

  • Tatjana Hojan
Ključne besede: Akademija, društvo, izobraževanje odraslih, zagrebška univerza

Povzetek

Društvo Akademija je pričelo delovati leta 1904 z namenom razširjati splošno izobrazbo s predavanji, ustanavljanjem knjižnic in tečaji. Do leta 1914 je delovalo neprekinjeno. Predavatelji so delovali po vsej Sloveniji s predavanji iz zdravstva, literature in gospodarstva. Leta 1907 je društvo skupaj z društvoma Sokol in Prosveta ustanovilo v Ljubljani knjižnico Simona Gregorčiča. Za predavanja je pridobilo tudi zagrebške univerzitetne profesorje. Po prvi svetovni vojni je društvo v letih 1918 in 1919 poleg predavanj organiziralo tudi tečaje iz higiene, astronomije, matematike, francoščine in srbohrvaščine. V drugi polovici leta 1919 je društvo prenehalo z delovanjem, čeprav je bilo uradno ukinjeno šele 23. maja 1934.

Rubrike
Razprave