Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947-1952

Avtorji

  • Marija Čipič Rehar

Ključne besede:

Cirilmetodijsko društvo, Primorska, odbor duhovnikov članov OF, rimskokatoliška cerkev, ekskomunikacija

Povzetek

V članku je predstavljen nastanek, razvoj in delovanje odbora duhovnikov članov OF na Primorskem, ki je bilo sicer namenjeno izključno duhovnikom, ustanovila pa ga je tedanja slovenska oblast z namenom razdeliti duhovnike na oblastem naklonjene in oblastem nenaklonjene. Septembra 1949 se je odbor prelevil v Cirilmetodijsko društvo, ki je nadaljevalo z delom, kar pa je povzročilo v društvu zelo aktivnim duhovnikom velike težave. Tako je osrednji del članka namenjen konfliktom, ki so nastali zaradi sodelovanja duhovnikov v društvu, ki ga rimskokatoliška cerkev ni odobrila.

Prenosi

Številka

Rubrika

Razprave