Primož Trubar – servitor in commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma Prispevek k Trubarjevi biografiji

  • Lilijana Žnidaršič Golec Arhiv Republike Slovenije
Ključne besede: Primož Trubar, Peter Bonomo, Trst, tržaška škofija, Socerb, Dunaj, notarske listine, biografija

Povzetek

Jedro prispevka sestavljata prikaza dveh (prepisov) notarskih listin, datiranih z 18. junijem 1526 in 15. junijem 1541. V prvi listini je Trubar označen kot servitor, v drugi pa kot commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma (1502–1546). Ker mlajši zapis še ni bil predstavljen širši javnosti, je v prispevku obravnavan pred starejšo, do zdaj v literaturi že večkrat navajano listino. Celotno besedilo mlajšega zapisa je objavljeno v Prilogi. Poleg vsebine obeh listin imajo v prispevku pomembno vlogo vprašanja, ki zadevajo Trubarjeve vezi s Trstom in njegovo življenjsko pot sploh. Odgovore nanje moramo sicer iskati tudi v drugih tržaških virih iz let 1526 in 1541, v katerih naletimo na Trubarja.

Objavljeno
2019-10-23