O življenju, karieri in škofovskem grbu tržaško-koprskega škofa Matevža Ravnikarja (1776–1845)

  • Miha Šimac Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Katedra za zgodovino Cerkve in patrologijo
  • Jure Volčjak Arhiv Republike Slovenije
Ključne besede: Matevž Ravnikar, gubernijski svetnik, Lambergov kanonikat, stolni kanonik, škofovski grb, tržaško-koprski škof, Dunaj, Koper, Ljubljana, Trst

Povzetek

Prispevek želi na podlagi arhivskih virov nekoliko bolj osvetliti imenovanja poznejšega škofa Matevža Ravnikarja (1830–1845) v pomembnejših cerkvenih službah – za stolnega kanonika Lambergovega kanonikata v Ljub­ljani, gubernijskega svetnika v Trstu in prvega tržaško-koprskega škofa. Ob tem se je zdelo primerno posebej predstaviti tudi Ravnikarjev škofovski grb, o katerem se do sedaj ni posebej pisalo.

Objavljeno
2019-10-23