Henrik Costa in njegov opis svobodnega pristanišča Trst leta 1838

  • Eva Holz
Ključne besede: Henrik Costa, tržaško pristanišče, trgovina, plovba na dolge razdalje, obrežna plovba (kabotaža), borza, zavarovalništvo, lazaret

Povzetek

Leta 1838 je na Dunaju izšlo delo Henrika Coste Der Freihafen von Triest. Oesterreich Hauptstapelplatz für den überseeischen Welthandel. Razdeljeno je na tri poglavja. V prvem so predstavljeni morski tokovi, vetrovi, »slabi« in »dobri« letni časi, ki so lahko ovirali dostop do pristanišča, in geografska lega mesta. Avtor spregovori o dostopnosti pristanišča po morju in kopnem. V drugem delu je pregledno in na kratko predstavljena zgodovina pristanišča od Karla VI. do leta 1836, v tretjem delu pa so predstavljeni institucije in organi oblasti, ki so bili potrebni za uspešno delovanje svobodnega pristanišča. Temu delu so dodane statistične tabele o trgovanju in frekvenci prometa v pristanišču med letoma 1815 in 1835.

Objavljeno
2019-10-23