Matična služba in občinski popisi prebivalstva v Trstu (1859–1875)

  • Roberto (Robi) Sturman
Ključne besede: Trst, 19. stoletje, popisi prebivalstva, matična služba, prebivalstvena statistika, Giovanni Fabretti

Povzetek

Prispevek podaja pregled matične službe in z njo povezanih ljudskih štetij na Tržaškem, ki so jih v letih 1859–1875 izvedle tržaške občinske oblasti. Šlo je za osnovanje časom primernega inštrumenta za pregled priliva prebivalstva in z njim povezanih problematik (volilne pravice, pravice do socialne oskrbe na podlagi domovinske pripadnosti, načrtovanja razvoja mestne infrastrukture itd.). Kot osnovo so v 60. letih najprej postavile na noge moderno matično službo in jo sredi 70. let v organizacijskem pogledu dvignile na evropsko raven. Ljudsko štetje, ki so ga omenjene oblasti izvedle leta 1875, pomeni z objavo obširne statistične publikacije višek teh prizadevanj. Splet dogodkov je po letu 1880 zaznamoval postopen zaton tega sistema in povratek k staremu.

Objavljeno
2019-10-23