Nemško časopisje v Trstu v 18. in 19. stoletju

  • Tanja Žigon Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo
  • Petra Kramberger Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Ključne besede: Trst, nemško časopisje, Adria, Journal des österreichischen Lloyd, Triester Zeitung, nemška književnost, medkulturni vplivi, Karl Ludwig von Bruck, Jakob Löwenthal

Povzetek

V prispevku je predstavljeno nemško časopisje, ki je poleg italijanskega, slovenskega in drugega tiska izhajalo v Trstu v 18. in 19. stoletju. Statističnemu pregledu sledi analiza nemškega publicističnega področja: kdo je finančno podpiral časnike in časopise, kakšna je bila njihova temeljna vsebinska usmeritev, kdo so bili uredniki in sodelavci tiskanih medijev, ki so v nemščini izhajali v Trstu, ter kako dolgo se jim je uspelo obdržati na publicističnem trgu habsburškega okna v svet, kjer so se mešali številni vplivi in mu vtisnili multikulturni pečat. Prispevek poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšno vlogo je v Trstu 19. stoletja igrala nemška publicistika.

Objavljeno
2019-10-23