Tržaška številka Kronike - zgodovina Trsta v malem

Ključne besede: Trst, tematska številka Kronike

Povzetek

S Kroniko smo se tokrat prvič podali v zamejstvo, saj je pričujoča tematska številka v celoti posvečena Trstu in njegovi okolici. Tako bližnji kot tudi nekoliko daljni okolici, torej tistemu območju, ki je danes v Sloveniji, a je zgodovinsko vedno predstavljalo tržaško zaledje. Tržaška številka Kronike sovpada s pomembno obletnico v tržaški zgodovini – leta 1719 je namreč cesar Karel VI. Trst (hkrati z Reko) razglasil za svobodno pristanišče, s čimer se je začel gospodarski in družbeni vzpon mesta. Kronika, posvečena zgodovini Trsta, je torej izšla kot obeležje 300. obletnice tega pomembnega mejnika.

Objavljeno
2019-10-23