Viltuška veja gospodov Mariborskih pred letom 1311

  • Martin Bele Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Ključne besede: gospodje Viltuški, gospodje Mariborski, Štajerska, visoki srednji vek, Otokar II. Přemysl, Bela IV., Habsburžani, štajerski deželni zbori, ministeriali

Povzetek

Prispevek predstavlja izvor, zgodnje delovanje ter dosežke rodbine Viltuških – stranske veje rodbine Mariborskih. V času nastanka rodbine je bilo politično stanje na območju današnje slovenske Štajerske precej nestabilno. Razlog za to je bil tudi v tem, da je vojvodina Štajerska konec 12. stoletja dobila novega gospodarja – dinastijo Babenberžanov. Za Viltuške, ki so bili deželnoknežji ministeriali, je bilo to velikega pomena, čeprav viri kažejo, da se jim v 13. stoletju ni uspelo prebiti do vidnejšega položaja na deželni ravni. Rekonstrukcijo dogajanja je omogočila analiza ohranjenih pisnih virov, zlasti Avstrijske rimane kronike in številnih listin.

Objavljeno
2020-03-02
Rubrike
Razprave