Prevzeta od Zoisovega znanja in prijaznosti

Gaetano Cattaneo in Giovanni Scopoli v Ljubljani (april 1812)

  • Patrizia Farinelli Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Ključne besede: Gaetano Cattaneo, Giovanni Scopoli ml., Žiga Zois, potopisi, pisma, Ljubljana, Ilirske province, Licejska knjižnica

Povzetek

Prispevek obravnava dogodek, ki sodi v kontekst odnosov med intelektualci s kranjskega in italijanskega območja v začetku 19. stoletja. Nanaša se na kratek postanek Giovannija Scopolija mlajšega in Gaetana Cattanea, uslužbencev Italijanskega kraljestva, v Ljubljani na potovanju po Srednji Evropi ter na njun obisk pri Žigi Zoisu 14. aprila 1812. Navedeni podatki temeljijo delno na vsebini pisem (Scopolijeva pisma ženi), delno pa na potopisnem materialu, natančneje, na doslej le delno objavljenem Cattaneovem poročilu s potovanja. V njem je v dodatku navedeno poglavje, ki se nanaša na postanek v Ljubljani. Vsebina, ki smo jo želeli obdelati v članku, želi poudariti, v kolikšni meri so izobrazba in osebni vzgibi obeh popotnikov vplivali na to, kako sta doživela srečanje z ljubljanskim okoljem in baronom Zoisom.

Objavljeno
2020-03-02
Rubrike
Razprave