Jurij Humar – nova spoznanja o njegovem življenju in delu

Avtorji

  • Marija Čipić Rehar Zgodovinski arhiv Ljubljana

Ključne besede:

Jurij Humar, duhovnik, ljudsko zdravilstvo, živalski magnetizem, homeopatija, misijonarji

Povzetek

Jurij Humar (1819–1890) je bil ljudski zdravilec in duhovnik ljubljanske škofije, ki se je ukvarjal s homeopatijo in magnetizmom. O njegovem zdravljenju je bilo objavljenih že veliko del, predvsem o njegovem zadnjem obdobju v letih 1876–1890, ko je deloval na Primskovem. Članek je v glavnem posvečen obdobju pred njegovim prihodom na Primskovo in s tem še neuporabljenim virom iz župnij Adlešiči, Črmošnjice, Sostro in Stara Oselica, ki ga kot človeka pokažejo v novi luči. Na novo so odkriti razlogi za njegovo dopisovanje z misijonarji, saj je tudi on želel v misijone v Severno Ameriko. Dokumentacija, ki kaže na težak značaj in samovoljnost ter težave s cerkvenimi in posvetnimi oblastmi zaradi zdravljenja, pa pojasnjuje, zakaj je duhovnik z obsežnim znanjem številnih jezikov, fizike, teologije, naravoslovja in astronomije živel odmaknjeno od izobraževalnih ustanov globoko na podeželju.

Prenosi

Objavljeno

2020-03-02

Številka

Rubrika

Razprave