Iz življenja pozabljenega mecena

Oporoka Venclja Arka (1826–1901)

  • Miha Šimac Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Katedra za zgodovino Cerkve in patrologijo
Ključne besede: Vencelj Arko, Sodražica, Dunaj, oporoka, štipendije

Povzetek

V župniji Sodražica se je leta 1826 rodil Vencelj Arko, ki si je kot skromen in iznajdljiv uradnik v cesarskem glavnem mestu ustvaril znatno premoženje. V svoji oporoki je del premoženja namenil za ustanovitev otroške bolnišnice na Dunaju in dveh štipendijskih ustanov, del premoženja pa so podedovali njegova sestra in nečaki. Pričujoči prispevek na podlagi arhivskih virov in časopisnih notic predstavlja življenjsko pot Venclja Arka in njegovo že omenjeno oporoko, v kateri ni pozabil svoje ožje domovine in njenih prebivalcev.

Objavljeno
2020-06-01
Rubrike
Razprave