Etična načela

Etična načela uredniškega dela, recenziranja in objavljanja pri reviji Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino

Dolžnosti urednika/ce in uredniškega odbora:

 • Urednik/ca Kronike odloči, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo v reviji. Pri tem sledi usmeritvam politike uredniškega odbora revije in se pri svojih odločitvah lahko posvetuje z uredniškim odborom ali recenzenti/recenzentkami.
 • Urednik oz. urednica pošlje vsak prispevek v recenzentski postopek dvema recenzentoma, ki sta praviloma strokovnjaka za tematiko, obdobje oz. krajevni okvir, o katerem govori prispevek (peer review).
 • Urednik/ca in člani/ce uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem rokopisu nikomur drugemu, razen ustreznemu avtorju/ici oz. (morebitnim) recenzentom/kam.
 • Urednik/ca ima pravico določiti rok (časovni termin), do katerega mora recenzent opraviti recenzijo. Uredniško določeni rok se lahko spremeni le v dogovoru med urednikom in recenzentom.

Dolžnosti recenzentov in recenzentk:

 • Recenzenta/tka z objektivno in strokovno oceno pomaga uredniku/ci pri sprejemanju uredniških odločitev in lahko s komunikacijo z avtorjem/ico preko urednika pomaga avtorju/ici izboljšati članek.
 • Vsak izbrani recenzent/recenzentka, ki se ne čuti dovolj usposobljenega/usposobljene za pregledovanje rokopisa, ali ki ve, da ne bo mogel/la v roku, ki ga je določil urednik, opraviti recenzije, je dolžan/na o tem obvestiti urednika in odstopiti od opravljanja recenzije.
 • Recenzentski postopek je anonimen. Recenzenti/kemorajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi niti jih ne smejo uporabiti v osebno korist

Dolžnosti avtorjev in avtoric:

 • V prispevku predstavljeni podatki, na katerih temelji raziskovalno delo, morajo biti točni in natančni. Članek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji in preverijo recenzenti.
 • Avtorji se morajo pri pisanju prispevkov držati Navodil avtorjem, ki so objavljena v vsaki številki revije.
 • Avtorji jamčijo, da so njihovi prispevki izvirno znanstveno delo in rezultat njihovih raziskav; oz. da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali.
 • Uredništvo ne sprejema besedil, ki so že bila objavljena ali so v uredniškem postopku za objavo v drugi publikaciji. Avtorji se ob tem zavežejo, da bistvenih izsledkov raziskav še niso objavili v drugih znanstvenih publikacijah. Izjema velja le za prevode člankov v tuje jezike.
 • Avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih, ki so pomembno prispevali k nastanku članka. Informacij, ki jih avtor pridobi zasebno, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega, pisnega dovoljenja vira.
 • Če je avtorjev prispevka več, je za objavo potrebno soglasje vseh avtorjev.
 • Za pridobitev dovoljenj za objavo avtorsko zaščitenega slikovnega gradiva so odgovorni avtorji prispevkov.