• Letn. 69 Št. 2 (2021)

  Kazalo

  Razprave
  Julijana Visočnik, Gojko Tica, Bernarda Županek: Rimski sod z napisom s Cimpermanove ulice v Ljubljani
  Martin Bele: Limbuš in Limbuški med 12. in 14. stoletjem
  Boris Golec: Poslednja volja začetnika rodu kranjskih Valvasorjev. Oporoka polihistorjevega deda Hieronima iz leta 1602
  Polona Vidmar: Rodovnik Auerspergov s Turjaka ter rodovniki genealoga in historiografa Dominika Frančiška Kalina von Marienberga za dvorno plemstvo
  Miha Šimac: »Svetnik ljubljanskega kongresa«. Paberki o abbéju Inglesiju (pribl. 1795–1825)
  Marija Terpin Mlinar, Miha Kosmač: Razvoj in organizacija protipožarnega varstva na Idrijskem pred letom 1890
  Metoda Kemperl: Arhitekt Janez Pečnik (Hans Petschnig) in njegovo delo za lavantinsko škofijo
  Ludvik Mihelič: Baltazar Bartol – duhovnik, nabožni pisatelj in homeopat
  Luka Cerar: »Čez noč je postal Gassner Anglež, Glanzmann pa švicarski Italijan.« Sekvestracija Bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču leta 1919
  Klemen Kocjančič: Bled v času nemške okupacije med drugo svetovno vojno (1941–1945)
  Tina Košak: Slike iz plemiških zbirk na Slovenskem na mednarodnem umetnostnem trgu: nekaj novih primerov

  Po razstavah
  Spletna razstava Preobrazbe mesta. Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 − njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb (Simona Kostanjšek Brglez)

  Jubilej
  Univerzitetni profesor dr. Franc Rozman skozi oči študenta ob njegovi 80-letnici (Tomaž Ivešić)
  Akademik Peter Štih – sexagenarius (Marko Štuhec)

  Ocene in poročila
  Frederic Chapin Lane: Benetke. Pomorska republika (Ignacij Voje)
  Mojca Šorn: Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med Véliko vojno (Ignacij Voje)
  Nadja Terčon: Sava & Jolanda. Prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji. Ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica (Ljudmila Bezlaj Krevel)
  Hanns Christoph Herberstein: So war’s. Erinnerungen aus meinem ziemlich bewegten Leben (Matjaž Grahornik)
  Sodraških 800. Monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice (Bogdan Kolar)

 • Iz zgodovine Tržiča
  Letn. 68 Št. 3 (2020)

  Tržič sodi med številne slovenske kraje, ki bi lahko svojo bogato in dolgo zgodovino ob številnih obletnicah praznovali tudi z izidom lokalnega zbornika. Vendar povod za oblikovanje tržiške številke Kronike ni bil jubilej, temveč zgolj zavedanje, da Tržič in njegova preteklost potrebujeta nove raziskave. Več kot osem desetletij je minilo, odkar je neumorni župnik Viktor Kragl zbral in objavil knjigo Zgodovinski drobci župnije Tržič. Ta knjiga je prava zakladnica podatkov in za raziskovalca tržiške zgodovine prvi vir. Vendar pa je v zvezi s preteklostjo Tržiča do današnjega časa prišlo do številnih novih odkritij, ki so bila Kraglu nedostopna ali nepoznana. Prav v zadnjih letih je izšlo kar lepo število knjig in člankov, ki razlagajo nove vidike tržiške zgodovine. Glede na to, da je Kronika revija, ki želi predstavljati predvsem nove raziskave iz lokalnih okolij, smo se v uredništvu odločili, da s posebno številko o Tržiču še sami dodamo k njegovemu pisanemu raziskovalnemu mozaiku.

 • Iz zgodovine Trsta
  Letn. 67 Št. 3 (2019)
 • Iz zgodovine Zgornje Gorenjske
  Letn. 64 Št. 3 (2016)
 • Iz zgodovine Krasa
  Letn. 63 Št. 3 (2015)
 • Iz zgodovine Dobrne
  Letn. 62 Št. 3 (2014)
 • Iz zgodovine gradu Rajhenburg
  Letn. 61 Št. 3 (2013)
1-25 od 63