Viktor Kragl (1883–1951)

Trnova življenjska pot tržiškega kronista in župnika

  • Boštjan Guček
Ključne besede: Duhovnik Viktor Kragl (1883–1951), življenje, delo, romanja, lokalna zgodovina, Tržič, Trzin, Fram

Povzetek

Razprava predstavlja delo in življenje duhovnika Viktorja Kragla (1883–1951), ki je močno zaznamoval lokalno zgodovino Tržiča in pomembno prispeval k zgodovinopisju Cerkve na Slovenskem. Z nenehnim preučevanjem in zbiranjem gradiva je pripravil več kronik in nekrologijev. Širil je ljudsko pobožnost češčenja Srca Jezusovega in obiskal vse glavne romarske poti ter takratna pomembna katoliška srečanja in kongrese.

Objavljeno
2020-10-26