Novejši izsledki o utrdbah v okolici Boča od prazgodovine do novega veka

  • Slavko Ciglenečki
  • Jan Ciglenečki

Povzetek

V prispevku so predstavljeni ostanki prazgodovinskih, antičnih in srednjeveških utrjenih postojank na območju Boča. Nekatere med njimi so bile poznane že prej, veliko novih podatkov pa je bilo mogoče pridobiti z novejšimi te-renskimi raziskavami in uporabo tehnike zračnega laserskega skeniranja površja (LIDAR). Pri tem se posameznim gradiščem iz prazgodovinske in antične dobe pridružujejo predvsem številne zemljene utrdbe in posamezni gradovi, ki kažejo na velik pomen tega obmejnega območja v srednjem veku.

Objavljeno
2019-08-26
Rubrike
Razprave