Po bratovih stopinjah: Mihael Gabrijelčič (1891–1916)

  • Miha Šimac

Povzetek

Pričujoči prispevek na podlagi arhivskih dokumentov in časopisnih prispevkov predstavlja življenjsko pot Mi-haela Gabrijelčiča, mlajšega brata nadporočnika Egona Gabrijelčiča (1888–1915), in njegovo udejstvovanje v času prve svetovne vojne. Prispevek tako zaokroža in dopolnjuje družinsko zgodbo znane primorske družine uglednega pravnika Mihaela Gabrijelčiča (1854–1944).

Objavljeno
2019-08-26
Rubrike
Razprave