Kmečka skupnost v luči družbeno-socialnih razlik

Šmartno in Imenje v drugi polovici 18. stoletja

  • Tanja Gomiršek Goriški muzej, Grajska cesta 1, Kromberk, SI–5000 Nova Gorica
Ključne besede: Šmartno, Imenje, terezijanski kataster, jožefinski kataster, posestna struktura, zakup, kmečka hiša

Povzetek

Prispevek na podlagi terezijanskega in jožefinskega katastra predstavlja majhno kmečko skupnost v Goriških brdih. Utrjena vas Šmartno je v drugi polovici 18. stoletja izgubljala status privilegiranega naselja in postopoma dobivala ruralni značaj. Na podlagi popisov premoženja ter zapisov o vaških predstavnikih, večina katerih je sodelovala tudi pri izdelavi katastra, ugotavljamo, kakšen je bil njihov družbeni oziroma socialni položaj. Iz zemljiškoposestne strukture je razvidno, da je bilo poleg premožnih posestnikov vedno več zakupnikov. Obema skupinama je bila lastna tudi bivanjska kultura.

Objavljeno
2021-02-05
Rubrike
Razprave