H genealogiji piranskega intelektualca 16. stoletja

Almerigo Petronio in njegova družina

  • Darja Mihelič
Ključne besede: 16. stoletje, Piran, družina Petrogna, družina Petronio, družina Caldana, zapuščinski inventar, dejavnost družine Petronio

Povzetek

V popisu zapuščine premožnega Pirančana Almeriga Petronija, zabeleženem konec 16. stoletja, je zavedenih tudi dobrih 360 knjig in rokopisov. Za (primorska) mesta na Slovenskem je tak katalog enot zasebne knjižnice unikaten, zato si prispevek zastavlja vprašanje, kdo je bil pokojnik, ki ga moremo šteti za predstavnika intelektualne elite njegovega časa, in opiše genealogijo njegove družine v 16. stoletju.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave