Razvoj čebelarstva in društvene organiziranosti čebelarjev Zgornje Gorenjske

  • Tita Porenta
Ključne besede: čebelarstvo, čebelarska društva, zgodovina čebelarstva, kranjska čebela, Čebelarski muzej, Zgornja Gorenjska

Povzetek

Slovenija danes v svetu velja za zelo pomembno čebelarsko državo z dolgo in bogato čebelarsko tradicijo, ki jo zastopajo pomembni slovenski in na Slovenskem delujoči strokovnjaki. V uvodu prispevka je opisana kratka zgodovina slovenskega čebelarstva, ki se v drugem delu nadaljuje v podrobnejši opis razvoja čebelarstva na Zgornjem Gorenjskem od Valvasorjevih časov do srede 20. stoletja. V zadnjem delu prispevka sledi predstavitev razgibanega razvoja društvene organiziranosti zgornjegorenjskih čebelarjev, ki so danes vključeni v sedem lokalnih čebelarskih društev.

Objavljeno
2017-06-12
Rubrike
Razprave