Savinjčan Gregor Čremošnik – raziskovalec Balkana

  • Ignacij Voje
Ključne besede: Gregor Čremošnik, kustos, dubrovniški arhiv, monetarni sistem, zadolžnice, cirilska paleografija, diplomatika, sfragistika

Povzetek

Gregor Čremošnik se je rodil v številni kmečki družini 24. februarja 1890 v Ločici pri Polzeli. Slavistiko in zgodovino je študiral na univerzi v Gradcu in promoviral leta 1915. Življenjska pot ga je za skoraj dve desetletji (od 1917 do 1935) odpeljala v Bosno, kjer je opravljal službo kustosa v Zemaljskem muzeju v Sarajevu. Akademsko kariero je začel leta 1935 v Skopju na Filozofski fakulteti kot profesor za srednji vek, končal pa v Ljubljani (od leta 1946) na Filozofski fakulteti kot nosilec katedre za zgodovino južnih Slovanov. Gradivo za znanstvene študije je črpal v dubrovniškem arhivu. Pretežno je obravnaval področje gospodarske zgodovine Dubrovnika in sosednjih balkanskih držav. Posegel je v eno najzapletenejših vprašanj srbske srednjeveške zgodovine, vprašanje denarnega sistema. Oral je ledino pri raziskovanju diplomatike, paleografije in sfragistike cirilskih listin.