Rimski napisi iz slovenskega prostora, hranjeni v Trstu

Ključne besede: epigrafika, onomastika, nagrobniki, božanstva, zahodna Slovenija, Trst

Povzetek

Avtorica je s pomočjo epigrafskih baz zbrala rimskodobne kamnite spomenike z latinskimi napisi, ki izvirajo iz slovenskega prostora, a so danes hranjeni v Trstu. Trinajst spomenikov je razvrstila po abecednem redu njihovih najdišč, jih prevedla, opremila s komentarjem, postavila v kontekst in poskusila datirati. V izoblikovani skupini napisov najdemo praktično vse vrste rimskih napisov: nagrobne, votivne, cesarske, gradbene, napise pravnega značaja itd.; na njih srečamo tako navadno prebivalstvo kot tudi vojake, veterane in celo cesarje.

Objavljeno
2019-10-23