Jadransko naravoslovno društvo od nastanka leta 1874 do prve svetovne vojne

Ključne besede: Jadransko naravoslovno društvo, Società Adriatica di Scienze Naturali, društva, naravoslovje, Trst, Avstro-Ogrska, socialne mreže, nacionalizem

Povzetek

Jadransko naravoslovno društvo oziroma Società Adriatica di Scienze Naturali je od leta 1874 združevalo tržaške naravoslovce. Člani so pripravljali znanstvena in poljudnoznanstvena predavanja, se družili v lastnih čitalniških prostorih, prebirali naravoslovno čtivo z vsega sveta, urejali znanstveno revijo (Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste), organizirali strokovne ekskurzije v zanimive kraje itn. Oris društvenega delovanja, ki ga raziskovalci tržaške preteklosti do sedaj še niso vzeli pod drobnogled, je v pričujočem prispevku podkrepljen s posebnimi poudarki. Ti so namenjeni imperialni, evropski oziroma celo globalni vpetosti Jadranskega naravoslovnega društva, ki se je odražala v odličnosti tržaških naravoslovcev. V članku je pozornost namenjena tudi rabi jezikov in preverjanju morebitne korelacije jezikovnih izbir članov Jadranskega naravoslovnega društva s stop­njevanjem naklonjenosti italijanskemu nacionalizmu v desetletjih pred začetkom prve svetovne vojne.

Objavljeno
2019-10-23