Oljkarstvo v Goriških brdih od novega veka do pozebe leta 1929

  • Tanja Gomiršek Goriški muzej
Ključne besede: oljkarstvo, Goriška brda, urbarji, vojna škoda, urbarialna dajatev

Povzetek

Prispevek prikazuje pomen in obseg oljkarstva v Goriških brdih v novem veku. Oljke so bile v Goriških brdih v preteklosti bistveno bolj razširjene, saj so olje uporabljali v prehrani in za razsvetljavo, oljčne vejice pa so zaradi simbolnega pomena prodajali pred cvetno nedeljo. Brda so ena najsevernejših leg, kjer se oljka še goji, vendar so drevesa v nevarnosti zaradi nenadnih pozeb. Zaradi primata, ki ga je na tem območju imela vinska trta, se je število oljk v novem veku s časom zmanjševalo. Najhujši udarec je za oljke pomenila huda pozeba leta 1929, po kateri je oljkarstvo skoraj zamrlo.

Objavljeno
2020-06-01
Rubrike
Razprave