Vas Slapnik v Goriških brdih

  • Andrejka Ščukovt Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
  • Katja Kosič Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
Ključne besede: Slapnik, Goriška brda, naselbinski spomenik, vrednotenje, obnova, resničnostni šov

Povzetek

V prispevku je predstavljen naselbinski spomenik – vas Slapnik in njena stavbna dediščina –, ki je bil zaradi organske prostorske umestitve naselja in svojstvene arhitekture z občinskim odlokom iz leta 1985 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Največji razvoj je Slapnik doživel na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Iz vasi so se pričeli izseljevati po letu 1947, po vzpostavitvi nove državne meje med Italijo in Jugoslavijo, ki je prebivalce gospodarsko in prometno odrezala od zgodovinske navezanosti na Furlanijo. V Slapniku danes ni več stalnih prebivalcev in objekti v vasi propadajo. Kraj je v zadnjem času doživel veliko pozornost ob napovedi, da bodo v njem snemali resničnostni šov.

Objavljeno
2020-06-01
Rubrike
Razprave